PROGRAM PODRŠKE RODITELJIMA I BLIŽNJIMA

Uključite se u besplatni PROGRAM PODRŠKE RODITELJIMA I BLIŽNJIMA  oboljelih od poremećaja prehrane! Dnevna bolnica za poremećaje prehrane pri PB Sv.Ivan ( Jankomir) pod vodstvom dr.Hrvoja Handla tijekom srpnja 2015.održat će jedinstveni program osnaživanja i psihoedukacije za bližnje oboljelih od anoreksije, bulimije i EDNOSa. Za sudjelovanje u programu potrebno je rezervirati mjesto na tel: 01 3430 058 ;  01 3430 122 ili na mail adrese hrvoje.handl@pbsvi.hr ili hermina.tomaicmarinic@pbsvi.hr    Program se odvija svakim radnim danom od 9 do 15 h, od 29.6.do 30.7.2015.