Posjet studenata Odsjeka za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište Rijeka

Studentice i studenti četvrte godine Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta iz Rijeke posjetili su Centar za poremećaje hranjenja BEA u Zagrebu u petak, 5.5.2023. Studijski posjet koji je obuhvatio obilazak Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice i Centra BEA vodila je prof.dr.sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, u sklopu predmeta o poremećajima hranjenja. Studenti su se upoznali sa radom Centra BEA, kao i sa preventivnim programima koje udruga provodi, a u živoj diskusiji dotakli su se utjecaja društvenih medija na sliku o tijelu djece i mladih, različitog odnosa prema vlastitom tijelu kod djevojaka i mladića, te uloge brojnih psihoterapijskih pravaca u liječenju poremećaja hranjenja. 

Profesorica Pokrajac-Bulian, inače jedna od najvećih autoriteta za KBT-E pristup u Hrvatskoj, podijelila je svoja iskustva u radu s pretilošću, te naglasila nužnost psihološkog tretmana poremećaja prejedanja. 

Izvršna direktorica Centra BEA, dr.sc.Jelena Balabanić Mavrović pozvala je mlade kolegice i kolege da se uključe u rad udruge i da u svom budućem djelovanju poklone posebnu pozornost pravovremenog prepoznavanju poremećaja hranjenja kod djece i mladih.