Aktualnosti

Nova online nutricionistička grupa Maje Žanko, ponedjeljkom od 16.10.2023.

Osjećate li da ne možete izaći iz začaranog kruga gladovanja, prejedanja i straha od hrane? Čini vam se da hrana upravlja vašim životom, te da dane dijelite na dobre i loše, ovisno o tome koliko ste pojeli i jeste li vježbali? Pretjerano se važete ili pak panično izbjegavate stati na vagu jer ne možete podnijeti broj na vagi?

Ako ste na neka ili sva pitanja odgovorili potvrdno, možda je došlo vrijeme za uključivanje u nutricionističku grupu u Centru BEA.

Besplatna psihološka pomoć online

Hrana vam je postala neprijatelj? Borite se sa lošom slikom o sebi, poremećenim odnosom prema hrani i niskim samopouzdanjem? Možda je vrijeme da potražite besplatnu psihološku pomoć.Volonteri-terapeuti Centra BEA spremni su vam pružiti priliku za online terapijske seanse.

Volonterke Centra BEA su kolegice na završnim godinama svojih psihoedukacija. Savjetodavni razgovori se održavaju online u ritmu jednom tjedno prema unaprijed dogovorenom terminu.

Besplatno psihološko testiranje u Centru BEA

Uključite se u besplatno testiranje ličnosti uz usmenu interpretaciju nalaza! Pozivamo vas na sudjelovanje u istraživanju koje ima za cilj ispitati psihološke pokazatelje ličnosti u osoba s poremećajima hranjenja koje su trenutno pothranjene (BMI manji od 18,5). Pozivamo punoljetne (18-45 godina) osobe ženskog spola koje imaju ili su imale dijagnozu poremećaja hranjenja, a aktualno imaju BMI < 18,5 da se uključe u ovo istraživanje. Istraživanje se vrši u sklopu izrade doktorske disertacije specijalizanta psihijatrije dr.Filipa Mustača..

Edukacija u najavi- preventivni program za stručne suradnike u školama i javnozdravstvenim ustanovama

Travanj 2024: edukacija Centra BEA za stručne suradnike u srednjim školama i ustanovama javnog zdravstva- prevencija poremećaja hranjenja.

Centar za poremećaje hranjenja BEA poziva sve zainteresirane na edukaciju za stručne suradnike u srednjim školama (psihologe, pedagoge, socijalne pedagoge), profesore te djelatnike javnozdravstvenih ustanova koji žele provoditi program prevencije poremećaja hranjenja.

Pages

Subscribe to RSS - Aktualnosti