Strategijske smjernice

Predstavnice Centra za poremećaje hranjenja BEA i Dnevne bolnice za poremećaje prehrane, Klinika za psihijatriju Sv.Ivan/ Jankomir sudjelovale su u radu 100. sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog Sabora koja je održana 4.5.2023. Tematska sjednica pod nazivom „Smanjenje šteta kod rizičnih ponašanja povezanih sa zdravljem – drugačija perspektiva u bolesti i zdravlju“ na inicijativu doc.dr.sc. Ranka Stevanovića predstavila je pristup smanjenja šteta u liječenju ovisnosti, pretilosti, poremećaja hranjenja i zloupotrebe estetske medicine. Dr.sc. Jelena Balabanić Mavrović i mag.nutr. Maja Žanko ukazale su na izazove i poteškoće na koje nailaze oboljeli od poremećaja hranjenja, te su zahvalile odboru na prijedlogu da jedna od budućih tematskih sjednica Saborskog odbora bude posvećena unapređenju liječenja poremećaja hranjenja. 

 

Međusektorski sastanak Male mreže ustanova koje rade na prevenciji i liječenju poremećaja hranjenja održan je 22.3.2023. u Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju pri KBC Zagreb /Rebro. Zahvaljujemo pročelniku Zavoda prof.dr.sc. Ivanu Begovcu i članovima njegovog tima na domaćinstvu ovog važnog sastanka na kojem su sudjelovali predstavnici KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju (pročelnica prof.dr.sc. Orjena Žaja i njezin tim), predstavnici Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan, Dnevna bolnica za poremećaje prehrane (dr. Nikolina Vujčić, spec.psihijatar i mag.nutr. Maja Žanko) te predstavnici Centra za poremećaje hranjenja BEA (dr.sc. Jelena Balabanić Mavrović, prof.ped Tončica Šiškov, mag.psych. Irena Bohač).

Na sastanku su razmatrani mogući načini unapređenja postojeće vrlo dobre suradnje među zdravstvenim ustanovama, te je istaknuta kako je višegodišnja odlična suradnja dviju bolnica (KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice) na području liječenja poremećaja hranjenja maloljetnih pacijenata jedinstven slučaj u Hrvatskoj. Posebnost ovog sastanka je bilo uključenje petnaestak specijalizanata psihijatrije koji su potaknuti da i na svojim budućim radnim mjestima promiču multidisciplinarni pristup kao način liječenja ovih ozbiljnih mentalnih poremećaja, u čijem je liječenju potrebno nadopunjavati tjelesnu stabilizaciju i psihološku terapiju.

###

Centar BEA je u proteklim godinama podržavao inicijative za za izradu Strategijskih smjernica za liječenje poremećaja hranjenja. Zadnji radni sastanak održao se 22.ožujka 2019.u prostorima Centra BEA, Ilica 106a u Zagrebu. Predstavnici Zavoda za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja KBC Zagreb, Dnevne bolnice za poremećaje prehrane PB Sveti Ivan, Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice i Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju KBC Zagreb okupili su se kako bi oformili 2 radne skupine u svrhu izrade strateških dokumenata za liječenje maloljetnih i punoljetnih oboljelih od anoreksije i bulimije, te nespecifičnih poremećaja hranjenja. Voditelj radne skupine za izradu Strategijskih smjernica je prof.dr.sc.Darko Marčinko.

I dalje ćemo podržavati napore kako bi se Strategijske smjernice izradile i uputile prema nadležnim institucijama (Ministarstvo zdravstva) i omogućile kvalitetniju liječnički skrb za oboljele od ovih ozbiljnih mentalnih poremećaja.

Sličan sastanak se održao i 2017. godine, kada je Centar za poremećaje hranjenja BEA u suradnji sa Hrvatskim društvom za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja pru HLZ, Psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan te ostalim vodećim ustanovama koje se bave poremećaja hranjenja održao radionicu pod nazivom Prevencija i liječenje poremećaja hranjenja u RH 2017: Izazovi i prilike. radionica je održana 8.rujna 2017.u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, Jankomir 11.

Radionica je okupila 31 stručnjaka iz svih dijelova Hrvatske ( Zagreb, Split, Našice, Zadar) koji se bave prevencijom i liječenjem poremećaja hranjenja kod maloljetnih i punoljetnih pacijenata.

U radionici su sudjelovali:

  • KBC Zagreb  - prof.dr.sc. Darko Marčinko i njegov tim sa Zavoda za personologiju i poremećaje hranjenja,  dr.Silvana Pleština, zamjenica doc.dr.sc.Ivana Begovca sa Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju, te predstavnice Centra za kliničku prehranu. 
  • Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan - dr.Hrvoje Handl i njegov tim iz Dnevne bolnice za poremećaje prehrane
  • KBC Sestre milosrdnice - doc.dr.sc.Orjena Žaja i njezin tim sa Klinike za pedijatriju
  • Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež - doc.dr.sc.Vlatka Boričević Maršanić i njezin tim ispred PBDM iz Kukuljevićeve ulice u Zagrebu.
  • NPB Popovača - dr.Marko Tomičević ispred Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju
  • NZJZ "Dr.Andrija Štampar" - prim.dr.sc.Marina Kuzman ispred Službe za školsku medicinu
  • KB Našice - dr.Božidar Petrović
  • Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru - mag.psih i psihoterapeut Ivica Milanja
  • Udruga za prava pacijenata - mag.for.znanosti i psihoterapeut Jasna Karačić
  • Centar za poremećaje hranjenja BEA - mr.sc.Jelena Balabanić Mavrović i suradnice

Na radionici je evaluiran napredak postignut na području prevencije i liječenja poremećaja hranjenja od prve radionice ovakvog tipa organizirane u prosincu 2011 ( organizacija ureda Tacso.hr), te su definirane sadašnje poteškoće i prioriteti u zajedničkom djelovanju. Do kraja listopada 2017.radna skupina izradit će popis ciljeva za djelovanje na javne politike u zdravstvu i odrediti novu pripremu za Strategijske smjernice.

Radionica je održana uz podršku Ministarstva zdravstva i pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za zdravstvo.

                        

 DODATNE AKTIVNOSTI:                                       

Sažeti referentni vodič za poremećaje hranjenja iz UK ( NICE SMJERNICE) , preveden uz podršku Ureda za zdravstvo i branitelje grada Zagreba u veljači 2013, dostupan je ovdje: Sažeti referentni vodič_HR.pdf  

 

                                       

Ukoliko vas interesira pregled značajnijih klinika za liječenje poremećaja hranjenja u Europi i SAD, saznajte informacije u brošuri: Liječenje poremećaja hranjenja.pdf