Predavanja o poremećajima hranjenja na PBF, Zagreb

Pozivamo vas na Tjedan poremećaja hranjenja na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, Pierottijeva 6, namijenjen studentima i svima zainteresiranima. Ulaz je besplatan.

Tjedan organizira udruga studenata PBF-a USPBF PROBION:

Ponedjeljak, 8.5., 18:00-20:00 (Predavaona 2, prizemlje)

·         Dijeljenje iskustava oboljelih i obitelji  - Maria Vrnoga de Gregorio

Utorak, 9.5. 18:00-20:00 (Predavaona 1, podrum)

·         Projekcija filma „Prelijepa Amerika“  i predavanje „Kako Centar BEA pomaže u prevenciji i liječenju poremećaja hranjenja?“

Jelena Balabanić Mavrović, mr. sc., psihoterapeutkinja, voditeljica Centra za poremećaje hranjenja BEA

Srijeda, 10.5., 18:00-20:00 (Predavaona 1, podrum)

·       Predavanje  „Uloga nutricionista  u prevenciji i liječenju poremećaja hranjenja“ - Maja Žanko, mag. nutr. specijalizirana za poremećaje hranjenja, stalna suradnica Dnevne bolnice za poremećaje prehrane, Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan, Jankomir

·        Predavanje  „Utjecaj medija na sliku o sebi“ - Lejla Talić, mag. psihologije, vanjski suradnik Centra za poremećaje hranjenja BEA

Četvrtak, 11.5., 18:00-20:00 (Predavaona 2, prizemlje)

·         Predavanje „Pogled u dubine poremećaja hranjenja“ - Hrvoje Handl, dr.med. spec. psihijatrije, voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane, Psihijatrijska bolnica  Sv. Ivan, Jankomir