Otvara se Centar BEA u Rijeci

Centar za poremećaje hranjenja BEA proširuje svoje djelovanje te od siječnja 2017. godine pružamo podršku oboljelima od poremećaja hranjenja i u gradu Rijeci. Usluge Centra BEA Rijeka namijenjene su djevojkama i mladićima koji trebaju stručnu pomoć na putu do ozdravljenja. Centar BEA Rijeka dobio je mogućnost da u prostorijama Kluba mladih Rijeka (Ulica Erazma Barčića 9a, 51000 Rijeka) održava nutricionističke grupe podrške za osobe sa poremećajem hranjenja. Grupe se održavaju srijedom od 18.30 do 20.30 sati. Sudjelovanje je besplatno uz uvjet da osobe najprije obave uvodni razgovor u Zagrebu prijavom na email info@centarbea.hr.

Dodatne informacije možete potražiti na web stranici www.bea-rijeka.com ili nas kontaktirajte emailom na centarbea.rijeka@gmail.com.