Online predavanje "Što je ADHD?", dr Antonia Vuk, četvrtak 25.5.2023.u 20h

Najavljujemo predavanje pod nazivom "Što je ADHD?" koje će u četvrtak 25.5.u 20 h održati psihijatrica dr. Antonia Vuk. Predavanje je besplatno i možete ga pratiti na Fb Centra BEA ili pogledati na našem Youtube kanalu.

Za nekoga u razgovoru kažemo "on je hiperaktivan" no znamo li zaista što to znači? Dijagnoza hiperaktivnosti  (ADHD engl.attention- deficit /hyperactivity disorder) podrazumijeva ponašanja nepažnje, povišene aktivnosti i impulzivnosti. Obično se dijagnosticira u djetinjstvu, sa najčešćom učestalosti oko 9 godine života, i to kod dječaka. Zbog toga se o njemu se najčešće govori u okviru dječjeg poremećaja (simptomi, prepoznavanje i tretman djece) no 70-80% djece s ADHD-om imat će simptome i u adolescenciji, a u 50-80% osoba poremećaj postojati i u odrasloj dobi. U adolescenciji najčešće dolazi do smirivanja hiperaktivnost, a kroz porast školskih obaveza do izražaja sve više dolazi problem pažnje i impulzivnosti. Oko 30% djece i mladih s ADHD imaju poteškoće u učenju.

Uzroci za pojavu ADHD su razni: genetski, biokemijski ali i povezani sa senzorno-motornim razvojem djeteta te fiziologijom tijela, kao i utjecajem okoline. Postoji više vrsta ADHD, koje karakteriziraju poteškoće koncentracije, potreba za neprekidnim kretanjem, brzopletost, impulzivnost. Posebno zanimljiv je oblik ADHD koji se manifestira kroz "tiho sanjarenje" kada osoba lako odluta od tema koje su joj dosadne te se gubi u svojim mislima (čest oblik kod djevojčica). Također, važno je ukazati da kada ljude s ADHD nešto zaista zanima, u stanju su postići stanje hiperfokusa i potpuno se posvetiti svome predmetu interesa.

Dr. Vuk će se u svom predavanju posvetiti tretmanu odraslih osoba ADHD. Kod punoljetnih pacijenata, ADHD se najčešće pokazuje kao složeni poremećaj s čestim komorbiditetima – koji su često posljedica otežane prilagodbe zahtjevima okoline.  Saznajte više o ovom fascinantnom poremećaju u čijem se liječenju koriste razne psiho-edukativne tehnike, a prema potrebi i lijekovi.

Na kraju predavanja možete dr Vuk postaviti i pitanja na koje će ona uživo odgovarati.

Dobro nam došli!