Edukacija o pravodobnom otkrivanju poremećaja hranjenja namijenjena liječnicima opće /obiteljske medicine

Održana Edukacija o pravodobnom otkrivanju poremećaja hranjenja namijenjena liječnicima opće /obiteljske medicine i široj zainteresiranoj javnosti. U Velikoj dvorani Šk.knjige Masarykova 28/III u Zagrebu 2.7.2015.održali smo odlično posjećenu edukaciju na kojoj se okupilo preko 120 sudionika. Zanimljiva predavanja izuzetno stručnih i iskusnih predavača doc.dr.sc.Darka Marčinka, prim.dr.sc.Orjene Žaje, doc.dr.sc.Ivana Begovca, dr.Hrvoja Handla i dr.med.Tomislava Božeka bila su usmjerena poticanju na što bolju povezanost liječnika primarne zdravstvene zaštite sa specijalističkim ustanovama u svrhu ranog otkrivanja anoreksije, bulimije i kompulzivnog prejedanja. Diskusija je istaknula pitanja poput uloge roditelja u otkrivanju simptoma, o važnosti dobre komunikacije liječnika PPZ sa specijalističkim ustanovama, o ambivalentnom odnosu oboljelih prema liječenju te o povezanosti pretilosti u dječjoj dobi sa rizikom obolijevanja od poremećaja hranjenja. 

                                             

Svi prisutni dobili su plakat s adresama i kontaktima specijalističkih ustanova u Zagrebu. Kroz anonimne evaluacije sudionici su Edukaciju ocijenili kao vrlo korisnu (prosječna ocjena 4  na skali od 1 do 5).  Program: Centar BEAedukacija 2.7.2015 .pdf     

PITANJA PUBLIKE : Može li poremećaj prehrane utjecati na razvoj ovisničkog tipa osobe tj.alkoholizam? Kakvo je stajalište stručnjaka o pro-ana i pro-mia stranicama na webu? Koliko ima pacijenata oboljelih od anoreksije koji se liječe u RH, a koliko se oboljelih ne liječi?                    pitanja publike Edukacija 2.7.2015.pdf