Promocija knjige o psihijatrijskoj hospitalizaciji, srijeda 8.5.knjižnica Bogdan Ogrizović, Zagreb

Pozivamo vas na sudjelovanje u promociji knjige "Psihijatrijska hospitalizacija: poštivanje etičkih načela i stigmatizacija" autorice Martine Barbiš, koja će se održati u srijedu 8.5.2019.u knjižnici Bogdan Ogrizović u Zagrebu u 19.30. Knjigu izdaje izdavačka kuća Izvor.

U predgovoru knjige autorica pojašnjava svoj interes za područje istraživanja: 

Prvi poticaj za pisanje ovog djela dogodio se za vrijeme mojih studentskih dana, kad sam se jednom prilikom suočila s ponižavajućim pristupom osobama koje su bile psihijatrijski hospitalizirane, točnije – našla sam se u situaciji u kojoj je jedan psihijatar te osobe tretirao kao objekte, umjesto kao ljudska bića. U to sam vrijeme na fakultetu baš trebala odabrati temu preglednog rada te sam, uznemirena doživljenim, osjećala kako je odnos osoblja prema osobama koje su hospitalizirane na psihijatriji ono što želim istražiti. Moja težnja za istraživanjem ovog područja nije stala sa završetkom preglednog rada te sam kasnije odlučila napisati diplomski rad na istu temu. U okviru diplomskog rada trebalo je provesti i istraživanje dane problematike. Ipak, zbog ograničenog opsega diplomskog rada, u njemu nisam mogla prikazati sve rezultate dobivene svojim istraživanjem, niti neke dotadašnje teorijske postavke i empirijske nalaze koje sam smatrala relevantnima. Zato sam nakon diplomiranja nastavila proširivati diplomski rad uključivanjem svih rezultata koje sam prikupila vlastitim istraživanjem te daljnjim unosom teorija i istraživanja drugih autora, kako bih to djelo jednoga dana konačno objavila. 

Ključni dio knjige predstavlja istraživanje koje je autorica provela u Hrvatskoj. Cilj njenog istraživanja bio je dobiti uvid u poštivanje etičkih načela u psihijatrijskom sustavu i to od strane osoba koje imaju iskustvo psihijatrijske hospitalizacije te ustanoviti kako je to povezano s njihovom samostigmatizacijom.

U istraživanju je sudjelovalo 214 osoba s iskustvom psihijatrijske hospitalizacije u različitim ustanovama u Hrvatskoj, koje su dobile različite psihijatrijske dijagnoze. Korišteni su Upitnik prijestupa etičkih načela u zdravstvenoj skrbi (Transgressions of Ethical Principles in Health Care Questionnaire; Bruggemann, Wijma i Swahnberg, 2012) i Inventar internalizirane stigme psihičkih poremećaja (Internalized Stigma of Mental Illness Inventory; Boyd Ritsher, Otilingam i Grajales, 2003). 

Ulaz na predstavljanje knjige je slobodan, bez prethodne najave.