John Milton, Izgubljeni raj

Um je zasebno mjesto pa u sebi 
Može od pakla načiniti raj.
 
John Milton, Izgubljeni raj