Predavanje za roditelje i stručnjake "Suradnja roditelja i psihijatra" subota 12.5.

Pozivamo vas na predavanje pod nazivom "Suradnja roditelja i psihijatra u oporavku djeteta oboljelog od poremećaja hranjenja" koje će se održati u subotu 12.5.od 11 do 13 h u Centru za poremećaje hranjenja BEA, Ribnjak 38.

Predavanje će održati doc.dr.sc.Ivan Begovac, pročelnik Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju pri KBC Zagreb, psihijatrica mr. sc. dr. Silvana Pleština, glavna medicinska sestra Zavoda, gđa Irena Bambulović, diplomirana sestra psihijatrijskog sestrinstva, te pojedini specijalizanti dječje i adolescentne psihijatrije.

Predavanje je namijenjeno roditeljima djece i mladih oboljelih od poremećaja hranjenja, kao i stručnjacima koji rade s oboljelima (psihoterapeutima, medicinskim sestrama, specijalizantima psihijatrije, psiholozima, socijalnim radnicima, nutricionistima i dr), te studentima pomažućih fakulteta.

Doc.dr.sc.Begovac i mr. sc. dr. Pleština, te gđa Irena Bambulović, dipl. sestra imaju dugododišnje iskustvo u radu s djecom oboljelom od anoreksije ili bulimije hospitaliziranima na Zavodu, te u psiho-terapijskom radu s oboljelom djecom kao vanjskim pacijentima. Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju odlično surađuje s Klinikom za pedijatriju KBC Sestre Milosrdnice, i te su dvije ustanove ključne adrese u liječenju težih oblika anoreksije i bulimije za mlade pacijente iz čitave Hrvatske.

Predavanje u Centru BEA prilika je da ojačamo komunikaciju između dječjih psihijatara, sestara i roditelja, kako bi roditeljima postalo jasnije koja je njihova uloga u podržavanju djetetovog oporavka i što roditelji mogu očekivati od psihijatrijskog vođenja njihovog djeteta (dinamika oporavka, učestalost terapije, kada je nužna hospitalizacija a kada vanjska terapija). Posebno ćemo se dotaknuti medikamentozne terapije u liječenju poremećaja hranjenja - zašto psihijatri ponekad propisuju lijekove oboljelima od poremećaja hranjenja? Koji je rizik od auto-agresivnog ponašanja oboljelih od poremećaja hranjenja ( samoozljeđivanje, suicidalne misli)?

Predavanje će biti interaktivno i sudionici će moći postavljati pitanja predavačima, te sudjelovati u diskusiji.

Dolazak na predavanje je slobodan uz obaveznu raniju prijavu na info@centarbea.hr

Molimo osobe oboljele od poremećaja hranjenja  da ne prisustvuju ovom predavanju kako ne bi bile izložene sadržajima koji bi mogli potaknuti dodatne teškoće.

Hvala na razumijevanju.