Uključite se u istraživanje u siječnju 2018!

Uključite se u istraživanje mlade psihologinje Ive Jakšić o donošenju odluka kod oboljelih od poremećaja hranjenja!

Ukoliko ste punoljetni i imate osobnog iskustva s poremećajem hranjenja, pozivamo vas da pomognete Ivi u izradi diplomskog rada. Svaka ispitanica je dobrodošla.

Istraživanje će se provesti u prostoru Centra BEA tijekom druge polovice siječnja 2018.

Točni datumi provođenja istraživanja će se još odrediti, a za prijavu i sva dodatna pitanja i komentare možete se javiti direktno Ivi na mail: iva0306@yahoo.com ili je kontaktirati putem facebooka.

 

Iva objašnjava svoj interes za temu istraživanja:

Studentica sam 5. godine psihologije na Sveučilištu u Zadru, te trenutno radim na pripremi istraživanja za diplomski rad. U svom istraživanju želim ispitati neke aspekte donošenja odluka kod osoba s poremećajem hranjenja.

Nekoliko ranijih studija je pokazalo različite neuropsihologijske disfunkcije kod osoba s poremećajem hranjenja, među kojima je i način donošenja odluka (odnosno, kapacitet za donošenje odluka o toku akcije). 

Interes za ispitivanje načina donošenja odluka kod osoba s poremećajem hranjenja se temelji na nekoliko nalaza: 1) klinička razmatranja koja upućuju na ponašanje usmjereno na postizanje neposredne koristi usprkos dugoročnim posljedicama kod anoreksije (restrikcija i izgladnjivanje se nastavlja usprkos negativnim fizičkim i psihosocijalnim posljedicama) i kod bulimije (izravna dobit od povraćanja), 2) neuroanatomska razmatranja ukazuju da su ključne regije za donošenje odluka umiješane u javljanje poremećaja prehrane, te 3) mogućnost uključenosti serotonergijskih sistema u premećaje prehrane.

U skladu s navedenim, namjera mi je dio svog istraživanja provesti u Centru za poremećaje hranjenja BEA. Ispitanici potrebni za istraživanje su djevojke od 18 godina ili starije, koje su u terapijskom procesu ili su bile liječene od nekog oblika poremećaja hranjenja. Istraživanje će se provoditi u prostorijama Centra BEA u drugoj polovini siječnja (po dogovoru). Uključivati će kratak i jednostavan zadatak na računalu i nekoliko kraćih upitnika, te bi ukupno ispitivanje trajalo oko 15 minuta. Sudjelovanje u istraživanju je potpuno anonimno i dobrovoljno, te će se u svakom trenutku moći odustati od daljnjeg sudjelovanja. Također, prikupljeni podaci će se koristiti isključivo u svrhu izrade diplomskog rada, te se ni na koji način neće moći povezati sa pojedinom osobama.  Rezultati ovog istraživanja mogu biti korisni za jasnije određivanje odnosa između neurokognitivnih funkcija i kliničkih simptoma poremećaja hranjenja, što može biti korisno u procesu liječenja te pomoći u stvaranju bolje prilagođenog terapeutskog pristupa.

Stoga, ovim putem pozivam sve djevojke i mladiće zainteresirane i voljne sudjelovati u istraživanju da se odazovu i time mi pomognu u izradi mog diplomskog rada. Svaka ispitanica je dobrodošla. Točni datumi provođenja istraživanja će se još odrediti, a za prijavu i sva dodatna pitanja i komentare možete mi se javiti na mail: iva0306@yahoo.com ili me kontaktirati putem facebooka.

Lijep pozdrav,

 

Iva Jakšić