Edukacija za stručne suradnike u školama- prevencija poremećaja hranjenja

NAJAVA ZA EDUKACIJU 2018: edukacija traje 4 dana - petak i subota 24.i 25.8, te 31.8.i 1.9. Svi uvjeti su isti kao u 2017. Iskaz interesa i rezervacija mjesta na info@centarbea.hr 

Centar BEA prvi puta provodi edukaciju za stručne suradnike u školama ( psihologe, pedagoge, socijalne pedagoge) i profesore koji u okviru svojih predmeta žele provoditi prevenciju poremećaja hranjenja za učenice srednje škole.

Edukacija traje 4 dana PETAK I SUBOTA 24.i 25.kolovoza te 31.kolovoza i 1.rujna od 9 do 13 i od 14 do 18 h. Provodit će se u Centru za poremećaje hranjenja BEA, Ribnjak 38, Zagreb.

Nakon završene edukacije polaznici će dobiti potrebne radne materijale i prezentacije za provođenje 10 sati programa za prevenciju poremećaja hranjenja "Tko je to u ogledalu?" , te potvrdu o provedenoj edukaciji.

Program "Tko je to u ogledalu?" provodi se od 2009.godine te je do sada obuhvatio više od 1.500 učenica zagrebačkih srednjih škola.

ISTRAŽIVANJE REZULTATA – pokazalo je visoku učinkovitost programa „Tko je to u ogledalu?“. Polaznice nakon sudjelovanja u radionicama imaju u statistički značajnoj mjeri više samopouzdanje, pridaju manje važnosti mršavosti za kvalitetan život te značajno manje upražnjavaju ponašanja rizična za razvoj poremećaja prehrane (samoizazvano povraćanje, zloupotreba laksativa, držanje drastičnih dijeta, opsesivno vježbanje, svakodnevno vaganje).

Edukaciju će voditi autorica programa "Tko je to u ogledalu?" mr.sc.Jelena Balabanić Mavrović, sociolog i psihoterapeut.

Nakon edukacije moguć je dogovor o redovitim mentorskim sastancima kao oblik podrške prilikom provođenja programa u srednjim školama.

Moguće je uključenje i stručnih suradnika i profesora iz osnovnih škola, no program će se naknadno skraćivati i korigirati  tijekom implementacije u školama, kako bi se prilagodio mlađoj dobi i specifičnim potrebama osnovnoškolske populacije.

Cijena sudjelovanja u edukaciji je 1.600 kn za sva 4 dana edukacije ( Centar BEA nije u sustavu PDV-a).

Plaćanje se vrši prema predračunu. Infomacije i prijave na info@centarbea.hr